Q&A

Welkom op de Agora vraag en antwoord pagina. Hier staan vragen die ons in de loop van onze ontwikkelingen gesteld zijn. Wij hebben ze beantwoord.

1
Q:Waarom al die ophef! Is er al niet genoeg onrust in onderwijsland. Weer een vernieuwing erbij! Waarom is Agora nodig?!?
A: omdat zowel leerlingen als docenten in het traditionele onderwijs ontevreden zijn, en omdat we denken (weten) dat de leervraag van de 21e eeuw een andere is.

2
Q:Dus leerlingen bepalen zelf wat ze willen leren?
A: nee, de persoonlijke leervraag van de leerling staat centraal. Voor de één is dat zo snel mogelijk zijn gymnasiumdiploma halen, voor de ander de weg naar een eigen bedrijf etc…. De docenten coachen dit leerproces en geven samen met de ouders wijs advies. Dit advies is leidend.

3
Q:Stel mijn kind heeft gymnasiumkwaliteiten. Op Schöndeln kan hij technasiumroute doen. Wat kan op Agora?
A: Agora gaat samen met de leerling op zoek naar een persoonlijke leerroute. Dat leren is netwerkleren en leren buiten school en digitaal. Daarin is alles mogelijk. We bieden dus geen standaard routes aan. We ontwikkelen die samen met de leerling.

4
Q: Blijft een gymnasiumleerling van Agora, 6 jaar op Niekée?
A: Agora is onderdeel van het Mundium College. Binnen dat college studeert de leerling af. Maar waar over 6 jaar de fysieke plek is dat weten wij niet.

5
Q: Werken jullie met een lesrooster, of een vorm daarvan.? Zo, ja hoe ziet die dan uit?
A: Ja we werken met een individueel studierooster. In dat rooster (digitaal) vindt de leerling alles terug. Maar omdat dat de studie veelal vraag gestuurd is, is dat rooster niet zoals u dat kent van een traditionele school.

6
Q: Wat doet Agora met adviezen van de basisschool en de citoscores van kinderen?
A: Die geven het beginniveau aan. Waar het kind nooit onder komt. Op agora word je niet dommer als je naar school gaat.

7
Q: Hebben ze op Agora ook proefwerken?
A: Ja, maar we hebben een andere toetscultuur. We kennen geen afrekencultuur. Ook is het oordeel van de begeleidende coaches erg belangrijk. Je hoeft niet perse een toets te geven om als team te weten hoe een leerling er voor staat. Maar diploma’s zijn kille toetsen. Daar moet je wel op zijn voorbereid. Met een groot zelfvertrouwen, gaat dat een stuk gemakkelijker.

8
Q: Geef eens een reden(of meerdere) waarom ik mijn kind op Agora onderwijs zou laten volgen?
A: Dat moet u doen als uw kind en u er een goed gevoel bij heeft en wanneer u graag nauw betrokken bent bij de ontwikkeling van de school van uw kind.

9
Q: Maar leren hoeft toch niet altijd leuk te zijn?
A: Dat zeker niet, maar het bereiken van resultaten en ervaren wat je kunt (vleugelmoment) is altijd geweldig, meer dan leuk!

10
Q: Stellen jullie ook eisen aan leerlingen?
A: Nee, we leren leerlingen dat ze eisen aan zichzelf stellen.

11
Q: Wat is de plaats van mobieltjes, iPads en laptops?
A: Personal digital devices zijn de verbindingsapparaten met de kennis van de wereld ( cloud) en verbinding met anderen. Onmisbaar dus.

12
Q: Stel dat mijn kind met havo- capaciteiten na 2 jaar zegt: ‘ik stop met Agora.’? Of als we naar Groningen verhuizen, wat dan?
A: Dan heeft hij waarschijnlijk aanpassingsproblemen, want Agora is uniek. Maar uw kind heeft hopelijk zo gewonnen aan zelfvertrouwen en zelfinzicht, dat 2 jaar Agora al een geweldige bagage is voor zijn toekomst.

13
Q: Krijgen ze ook huiswerk op Agora?
A: Niet in de traditionele zin van werken in een werkboek, vandaag som 7 t/m 12, morgen 13 tot 18. Leerlingen werken en studeren anytime and anyplace. Leren wordt veel meer een continuüm. Een gemotiveerde leerling ervaart studie als een persoonlijke positieve ervaring.

14
Q: Werken jullie met boeken of gaat alles digitaal?
A: We gebruiken alles wat effectief is om te leren. Boeken, digitaal, ervaringsleren, afkijken hoe anderen het doen, leren van en met anderen, in bedrijven, instellingen en organisaties. Hier, in de regio, in de hele wereld!!!

15
Q: Kennen jullie ook zoiets als een mentor?
A: Nee,we willen niet dat kinderen tot vrijdag moeten wachten omdat de mentor dan pas beschikbaar is, ze moeten ten allen tijde bij ons terecht kunnen. Het welzijn van de leerlingen is de verantwoordelijkheid van het hele team en de leerling kiest zelf per moment bij welke coach hij of zij zich het meest op het gemak voelt. Voor het begeleiden van het inhoudelijke leerproces heeft iedere leerling wel een vaste coach waar hij of zij minimaal één keer per week 15 minuten een coachgesprek mee heeft.

16
Q: Hebben jullie helemaal geen instructielessen met een leraar voor de klas?
A: Er is niets mis met instructielessen, zeker niet als het een didactische variatie is. Dus niet 7 uur op een dag. En instructie kan ook als flipping the classroom (instructie op video)!

17
Q: Hebben jullie wel traditionele klassen?
A: Nee.

18
Q: Hoe weet ik dat mijn kind niet het-kind-van-de-rekening wordt van dit onderwijsproject?
A: Als u geen vertrouwen hebt in ons concept en in het vertrouwen dat wij in kinderen hebben, dan kunnen we niet samenwerken. We marchanderen niet met kinderen.

19
Q: Wat is nu in één zin het bijzondere van Agora?
A: Echt maatwerk! Binnen het huidige systeem kan dat nauwelijks!

20
Q: Deze nieuwe manier van lesgeven vraagt een andere manier van lesgeven van de docent. Hoe bereiden jullie de docenten hierop voor? Zijn de budgetten hiervoor toereikend?
A: De eerste Agora leden worden in eerste instantie geselecteerd uit een sollicitatie proces. Daarna zullen ze intern geschoold en begeleid worden. De docenten hebben zelf ook nog invloed op de dagelijkse vormgeving van Agora. Vooralsnog zijn er budgettair geen alarmerende beperkingen buiten dat het onderwijs per definitie kampt met financieringstekorten.

21
Q: Kan mijn kind ook thuis leren, zodat hij minder uren op de Oranjelaan maakt?
A: De ontwikkeling zal dat laten zien. Voorlopig niet. Maar waarom zou je minder leren! Meer leren , een levenlang leren. Daar gaat het om.

22
Q: Werken jullie met bevoegde leraren? Of met andere experts?
A: Beide. Natuurlijk hebben we bevoegde leraren. Maar leren kan letterlijk overal. Ook met anderen, die jou tot ontwikkeling brengen. Ouders bv.

23
Q: Hoe moet ik me die school voorstellen? Met klaslokalen of alles hypermodern, hoe ziet het eruit?
A: Er is geen fysieke plek. Er is een startlokaal van de dag. Leren vindt overal plaats op Niekée en ook daarbuiten. Het Agora-thuishonk bevindt zich op de tweede verdieping.

24
Q: Doen jullie wat aan sport?
A: Natuurlijk. Mens sana in corpore sano.

25
Q: Wat doen jullie aan gezondheid?
A: Daar reflecteren we heel bewust op met al onze leerlingen.

26
Q: Wat doen jullie aan duurzaamheid?
A: Daar besteden we veel aandacht aan. Verantwoordelijke wereldburgers denken in termen van behoud van natuur en aarde.

27
Q: Dus ze kunnen geen vak leren op Agora?
A: We denken dat we kinderen sterker maken als ze leren hun plek te vinden met hun talent. Een vak klink alsof we iemand kunnen opleiden voor een beroep dat niet verandert. Dat is niet meer zo!

28
Q: Mijn kind kan niet leren, wat nu?
A: Dat is per definitie onmogelijk! Die kinderen bestaan niet. Er bestaan wel kinderen die een niet cognitieve leerstijl hebben. Maar die leren op een andere manier. Dat is juist de kracht van Agora.

29
Q: Nemen jullie ook autistische kinderen aan?
A: Dat kan, dat verschilt per kind. We behandelen elk kind ongelijk!

30
Q: Mijn kind is dyslectisch, wat doen jullie daaraan?
A: Aangeven dat het een kwaliteit is voor de creativiteit en we leren uw zoon of dochter om te gaan met het ongemak en bieden specifieke remediale aanpak. Hiervoor hebben we experts in huis.

31
Q: Gaan jullie ook op excursies (naar het buitenland)?
A: Ja. Kan elke dag ook digitaal.

32
Q: Wat is de ouderbijdrage?
A: Weten we nu nog niet. Op mundiumniveau ligt dat rond de 100 euro. Deze bijdrage is overigens vrijwillig.

33
Q: Moeten we zelf een digital device kopen?
A: Al onze leerlingen hebben een Chromebook. Agora betaalt dit van het boekengeld.

34
Q: Hebben leerlingen ook schrijfgerei en nog een etui nodig?
A: Absoluut! Leerlingen schaffen dit zelf aan.

35
Q: Hoe moet ik me dat voorstellen lessen die betrekking hebben op 5 werelden?
A: We leren kinderen dat alles met elkaar verband heeft in het leven. We hebben dat hele leven daarom globaal verdeeld in 5 aparte stukken(werelden) die met elkaar samenhangen.

36
Q: Hoe zit dat met wiskunde? Staat dat niet op het rooster?
A: Nee. Maar we kijken wel wat kinderen voor ontwikkeling doormaken op dat gebied.

37
Q: De kinderen krijgen toch wel een rapport met cijfers, hoop ik?
A: Dan moeten wij u teleurstellen, dit krijgen ze niet.

38
Q: Maken alle kinderen evenveel uren per week?
A: Globaal genomen wel. Maar routes lopen sterk uiteen.

39
Q: Is mijn kind van 9 tot 4 op Agora?
A: Dat verschilt per dag en per kind.

40
Q: Hoe is die verdeling van het aantal uren per ” wereld”?
A: Dat kunnen we nog niet aangeven. Maar de wetenschappelijke en maatschappelijke wereld zullen misschien het meeste tijd vergen.

41
Q: De spirituele wereld klinkt wel erg zweverig. Hoe zit dat ?
A: Niets is belangrijker dan waardegericht jezelf ontwikkelen. Met spiritualiteit bedoelen we zingeving. Leren kijken naar het leven in een breder perspectief.

42
Q: Als leerlingen in de tweede klas zitten, zitten die van het eerste jaar er dan bij?
A: Ja, al onze leerlingen zitten door elkaar.

43
Q: Kun je blijven zitten op Agora?
A: Nee.

44
Q: Hoe bewaken jullie het niveau (kwaliteit) van de leerling?
A: Op vele wijzen. Via toetsen, inzichten van het team, zelfonderzoek van de leerling, door feedback van derden etc…

45
Q: Leerlingen halen gegarandeerd het niveau van binnenkomst. Maar er zijn toch ook pubers die helemaal niet willen studeren… En die slagen gewoon?
A: Ja. Er zijn geen kinderen die niet goed willen worden. Als een kind zich niet normaal wil ontwikkelen is er een ander probleem, dat zeker moet worden onderzocht. Dat kan ook een kind zijn, dat denkt dat je alles voor niks krijgt, omdat hij dat al jaren gewend is. Die heeft natuurlijk wel een probleem. Maar dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. Dit geeft overigens ook aan dat het huidige onderwijssysteem iets anders levert dan kwaliteit.

46
Q: Hoe zit het met lesuitval?
A: Als je geen les geeft, kan die ook niet uitvallen. Studie gaat altijd door.

47
Q: Niekée is een creatieve school. Is Agora ook vooral bedoeld voor creatieve kinderen?
A: Ja, met creatief bedoelen we de actieve hersenactiviteit. Creativiteit beperkt zich niet tot kunst. Alle kinderen zijn creatief of worden dat op Agora.

48
Q: Hebben de leerlingen dezelfde lestijden als de leerlingen van Niekée?
A: Wel hetzelfde startmoment (9 uur).

49
Q: Hebben jullie wel bevoegde docenten voor gymnasiumleerlingen?
A: Ja.

50
Q: Hoe worden we als ouders op de hoogte gehouden van de vorderingen van ons kind?
A: Via het digitale netwerk, het leerlingvolgsysteem en contacten met de coach en andere docenten.

51
Q: Hoe is de verdeling vmbo- havo- vwo in de brugklas?
A: Gelijkmatig. Ongeveer 33-33-33. Dat heeft consequenties voor het aannamebeleid. Tevens hanteren we een numerus fixus.

52
Q: Is het niet veel beter dat gymnasiumleerlingen omgaan met gymnasiumleerlingen?
A: Nee. De onderwijsraad adviseert zelfs heterogene groepen.

53
Q: Hoezo, ouders participeren in het onderwijs van Agora?
A: Twee dagdelen mee doen op school. Inderdaad een vrije dag opofferen.

54
Q: Ik heb een drukke baan. Kan ik mijn bijdrage ook leveren door b.v geld te geven in ruil voor mijn inzet?
A: Nee.

55
Q: Gaan jullie op huisbezoek?
A: Dit komt voor.

56
Q: Is er een intakegesprek?
A: Absoluut.

57
Q: Kan ik als ouder zo maar binnenlopen?
A: Ja, natuurlijk. Wij zijn blij met oprechte interesse in het onderwijs van uw eigen kind, behalve als u uw kind komt controleren of ‘pamperen’. Dan maken we een afspraak, hoe we dat graag zien.

58
Q: Hoe gaan jullie om met mijn advies als leerkracht van groep 8?
A: Dat achten we hoog.

59
Q: Hebben jullie een plan m.b.t. Leerstijldifferentiatie?
A: Absoluut, dat is een van kernkwaliteiten van Agora.

60
Q: Werken jullie met een portfolio? Is dat digitaal?
A: Ja.

61
Q: Welke ELO gebruiken jullie?
A: We gebruiken Targetprocess.

62
Q: Wat is jullie visie op het gebruik van digitale middelen?
A: Hetzelfde als de aanwezigheid van stromend water en elektriciteit in het gebouw, een randvoorwaarde voor het onderwijsproces.

63
Q: Die tweetaligheid , hoe moet ik me dat in de praktijk voorstellen?
A: Op een natuurlijke wijze Engels leren tijdens de leeractiviteiten. Zonder toetsen. Bijvoorbeeld door een deel van de leerroute met Engelstalig materiaal te doorlopen.

64
Q: Hebben jullie ook een programma voor excellente leerlingen?
A: Alle leerlingen zijn excellent. De leerling bepaalt zelf de hoogte van de lat, wij garanderen alleen een minimum.

65
Q: Doen jullie ook iets aan ontspanningsoefeningen, yoga of meditatie?
A: Wij bieden een platform voor tal van workshops.

66
Q: Zijn er voorbeelden van scholen die werken volgens dit Agora- principe?
A: Nee, niet in Nederland. Wel in Zweden en de VS. Maar ook deze concepten nemen wij niet één op één over.

67
Q: Werken jullie ook met mentoren, coördinatoren etc…?
A: We hebben 1 directeur en daarbij coaches.

68
Q: Staat Niekée en Agora los van elkaar?
A:Ja en Nee. Niekée was het begin van Agora. Agora is Niekée 3.0. Maar Agora staat ook los van Niekée. Niekée is vmbo-breed en kent traditionele vakken. Agora is voor alle leerlingen, kent geen vakken en is tweetalig. Het is dus niet gek dat op een vernieuwingsschool als Niekée Agora gaat starten. Dat vindt ons bestuur ook.

69
Q: Zitten de Agora leerlingen in aparte lokalen?
A: Niet perse. Maar vaak wel.

70
Q: Ik las dat jullie ook met de leerlingen veel buiten school willen leren. Leg dat eens uit?
A: Veel leren kan gebeuren bij bedrijven en instellingen en met experts buiten school. Denk aan ziekenhuizen, bedrijven etc…

71
Q: Wat is het verschil tussen vraag- en aanbodgestuurd? Kun je daar een voorbeeld van geven?
A: Bij aanbodgestuurd leren bepaalt de docent helemaal wat de leerling moet leren. Bij vraaggestuurd leren gaat de leerling op onderzoek uit om het antwoord te vinden op een vraag die hij zelf heeft geformuleerd, waarbij de leraar het proces coacht. Bij vraaggestuurd blijkt het leerrendement vaak veel hoger, door een verhoogde motivatie. Op universiteiten en hbo-scholen wordt veelal vraaggestuurd gewerkt.

72
Q: Voldoen jullie aan de tto- standaard van het Europees platform?
A: Nee, deze intentie hebben we ook niet.

73
Q: Als ouders geen directe betrokkenheid willen bij Agora, wordt het kind dan niet aangenomen?
A: Inderdaad.

74
Q: Hoe gaan jullie met leerstoornissen om?
A: Alle zorg die wij kunnen bieden vloeit voort uit het bestaande zorgstelsel dat al aanwezig is op Niekée, denk daarbij aan expertise zoals een dyslexie begeleiding en orthopedagogie. Let wel: Agora is geen school voor speciaal onderwijs!