Agora buigt zich over het Roermond van 2090

Kick off project Roermond 2090 door wethouder PleyteDSC_0012 (1)

Maandag 2 november tien uur ‘s morgens, de raadzaal in Roermond vult zich met Agora leerlingen.

Na een introductie filmpje richt wethouder Pleyte zich tot de leerlingen. Uiteraard brengt hij de leerling op de hoogte over het hart van de democratie in Roermond, de raadzaal, waar zij nu mogen zitten. Vervolgens slaat hij de brug naar de hoofdvraag die hij de leerlingen mee wilt geven: ‘Wat is jullie visie op Roermond 2090?’

Een hoofdvraag die niet zomaar te beantwoorden is en waarbij de gemeente een verscheidenheid aan eindproducten van onze leerlingen verwacht. Onder andere een gefundeerd antwoord op de vraag: Welke drie gebouwen in Roermond moeten absoluut behouden blijven? Met daarbij een maquette van ‘het Roermond 2090 plein’ met omgeving. Ook verwacht men een beeld te krijgen van hoe een huis(-kamer) er in 2090 van binnen uitziet. Daarnaast een ‘boek’ (als dat nog een toepasselijke vorm is) over het verleden, heden en toekomst van Roermond.

Met dit project geven de coaches vorm aan hun dubbele taak: enerzijds helpen ze leerlingen met het ontplooien van eigen thema’s, anderzijds hebben ze ook de taak om te verwonderen en leerlingen in aanraking te laten komen met het onbekende. Om vervolgens weldoordacht de keuze te maken: Past dit bij me of niet, en wil ik me hierin verder verdiepen? Tijdens ‘Roermond 2090’ doen we dit door middel van de volgende onderzoeksgebieden:

  • Ruimtelijke ordeningLogo_GemeenteRoermond_PMS
  • Stadsgids
  • Binnenhuisarchitectuur
  • Bouwkunde
  • Cultureel erfgoed.

Bij elk onderzoeksgebied horen workshops, uiteraard kunnen de leerlingen ook naar workshops die niet bij hun eigen onderzoeksgebied horen. Interesse verbreden is immers onze belangrijkste taak.

Uiteraard komen ook de vijf werelden van Agora aan bod; immers elk onderzoeksgebied kan met een artistieke, spirituele, maatschappelijke, wetenschappelijke en sociaal-ethische bril bekeken worden.

Vol overtuiging oriënteren de leerlingen zich inmiddels op het onderzoeksgebied dat zij gekozen hebben. Ze proeven aan een verscheidenheid aan workshops om uiteindelijk aan de slag te gaan met hun eindproduct die zij zullen moeten voordragen en presenteren.

Op 16 december worden de eindproducten van onze leerlingen officieel aangeboden aan wethouder Pleyte. Dit vindt plaats bij ECI Roermond.

Wij zijn de gemeente erg dankbaar voor deze inspirerende opdracht en het vertrouwen dat ze in onze leerlingen stellen. Uiteraard blijven we op zoek naar manieren om onze leerlingen te verwonderen. Heeft u een kleine of grote verwondering? Wilt u met onze leerlingen samenwerken? Wij komen graag met u in contact via meldpunt@agoraroermond.nl.