VPRO Tegenlicht: De onderwijzer aan de macht

De Tegenlicht uitzending van zondag 1 februari 2015 stond in het teken van drie scholen die van onderop hun onderwijs vernieuwen. Agora is één van die scholen.
De beelden bij Tegenlicht spraken voor zich, want, in augustus 2014 zijn in Roermond de eerste 34 leerlingen gestart op Agora. Een heterogene groep kinderen van basisberoepsgericht t/m gymnasium. Over die niveaus praten we niet, wel over leren, binnen en buiten de school. Ze treffen geen klassen, vakken, lesmethodes of schoolbellen aan, maar hun eigen wereld waarin ze dagelijks leven. Die wereld is te rijk om niet curriculum-dekkend te zijn. De enige ingreep die we doen is de wereld verdelen in een wetenschappelijke -, kunstzinnige -, sociale -, spirituele – en ethische wereld. Vijf brillen die je als kind kunt opzetten wanneer je iets uit die wereld onderzoekt en die je telkens weer de indrukwekkende rijkdom tonen van een onverwachte werkelijkheid. Tegen leerlingen zeggen we: “Kijk om je heen, verwonder je, stel vragen, en ga op onderzoek uit. Maak van informatie kennis en laat zien hoe je eraan komt en wat je eraan hebt.” Het diploma garanderen we, iedereen zal slagen, da’s toch het minste wat we zeker weten. Alleen weten we nog niet wanneer welke leerling examen zal doen. Een gymnasium hoeft toch geen zes jaar te duren.
Aan de voorkant ervaren leerlingen vrijheid. Aan de achterkant is Agora structuur. Hoe meer vrijheid aan de voorkant, hoe strakker de structuur aan de achterkant moet zijn. Dat lijkt een paradox, maar is het niet. Zonder die structuur wordt leren willekeur, chaos, doelloos, stuurloos en een gevaarlijk experiment. Leraren werken op Agora op basis van een gedegen pedagogische en didactische aanpak en worden ondersteund door technologie die een leerling in staat stelt om zijn eigen leerroute zichtbaar te maken en per dag te laten zien wat hij vandaag weer meer geleerd heeft dan gisteren.
Welke school kan dat?

Wanneer je voorstander bent van meer van dit soort vernieuwingen op Nederlandse scholen sluit je dan aan bij United4Education www.united4education.nl

Wanneer u de uitzending gemist heeft kun u deze hier alsnog zien: